Giêsu! Giêsu!
Vì sao Ngài hy sinh chết ...

Chết treo khổ đau, Thập giá ngất cao chiều nao.

CÙNG NHAU TẬP HÁT THÁNH LỄ TRONG TUẦN

© 2020 Vaodoi.com All Rights Reserved. Designed By Tuan Nguyen