February 26, 2017 - Chúa Nhật 8 Thường Niên (A)

Chúa Nhật 8 Thường Niên (A)

Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

NL

99 » Về Nơi Đây (NDuy)
I2ME mp3
 
Nữ
 
Nam
 
v1
 

ĐC

46 » TV 61 - 8A - XThao
Nữ
 
Nam
v1
 
v2
 
v3
 

DL

» Dấu Ấn Tình Yêu
Nữ
 
Nam
 
v1
 

HL

207 » Cho Con Vững Tin (NDuy)
Nữ
 
Nam
 

KL

106 Kinh Tạ Lễ
Nữ
 
Nam
 

Chúc Mừng (trong tuần)

Kinh Nghiệm Sống

" Hãy luôn luôn cảnh giác và đề phòng! Tai họa lúc nào cũng rình rập quanh ta. "
" Ngay cả những người hạnh phúc nhất cũng trải qua những lúc buồn nản. "

Kinh Thánh

Matthew 5:3 - ""Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Matthew 5:1)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen