Kinh Nghiệm Sống

" Nhiệt tâm và thành công thường đi đôi với nhau. "
" Mỗi ngày ... dành cho nhau một ít nhớ nhung. Để luôn thấy ta luôn có nhau. Mỗi ngày một ít thôi ... Nhưng sẽ đong đầy theo thời gian (bí mật Hạnh Phúc Gia Đình) "

Kinh Thánh

Matthew 5:10 - "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.(Matthew 5:10)"

Copyright © 2015 vaodoi.com - Website Design by Tuan Nguyen