Matthew 18:19 - "(Hợp lời cầu nguyện) “Thầy còn bảo thật anh em : Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Matthew 18:19-20)"

Các Anh Chị - Ca đoàn nghỉ hè 3 Chúa Nhật liên tiếp: July 23th, July 30th và Aug 3rd 

Các Thánh Lễ chiều Chúa Nhật lúc 5:00pm sẽ có Soeur Thúy Mai phụ trách hướng dẫn cộng đoàn cùng hát.

Chúc các Anh Chị có những ngày nghỉ thật vui vẻ, gần gủi người thân và bình an trong Chúa.

  • Hits: 11