Chương trình ca đoàn ngày Chúa Nhật 11/26/2017

 - - -
-

Chương trình ca đoàn ngày Chúa Nhật 11/26/2017

Chúa Nhật Lễ Bổn Mạng 20 Ca Đoàn

Xin nhắc nhở các anh chị giờ giấc gặp nhau

Chương trình ca đoàn ngày Chúa Nhật 11/26/2017
- 1:00pm Giúp chuẩn bị, trang trí phòng ăn
- 3:00pm Ăn nhẹ, thay đồng phục
- 3:30pm Tập Hát
- 4:30pm Chụp hình trong nhà thờ
- 5:00pm Thánh Lễ
- 6:30pm Chụp hình chung với khách tham dự
- 6:45pm Tiệc mừng
 - - -
Not interested any more?