Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh (B)

Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa.

  • Hits: 1174