Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều phi thường.
Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt
với tình yêu phi thường.
Thánh Terêsa Thành Calcutta (1910- 1997)

2

Febuary

2019

Các Thánh Lễ Trong Tháng

Ca Tụng Chúa

  • 20 Năm Hồng Ân