Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều phi thường.
Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt
với tình yêu phi thường.
Thánh Terêsa Thành Calcutta (1910- 1997)

Ca Tụng Chúa

  • 20 Năm Hồng Ân